Modulární stavebnicový systém PK96

Produktem vlastního vývoje společnosti LEV, s.r.o. je univerzální modulární stavebnicový
Kryt chladivového šroubového kompresoru - pivovar Staropramen - Praha
Kryt chladivového šroubového kompresoru
pivovar Staropramen - Praha
systém PK96. Systém byl vyvinut na základě zkušeností z konstrukce a výroby několika desítek kusů předchozího typu protihlukových krytů pro zlepšení užitných vlastností, rozšíření sortimentu výrobků a hlavně pro zefektivnění a urychlení realizace projektů. Je určen nejen pro výrobu protihlukových krytů strojů, jako jsou kompresory, dmychadla, čerpadla, turbíny, lisy a další,ale i pro oddělení hlučných pracovišť (brusírny, zkušební komory atd.) nebo pro výstavbu tichých místností (velíny, akustické kabiny apod.).

Účinným prvkem systému jsou vícevrstvé tlumící protihlukové panely, jejichž cílem je maximální pohlcení hluku šířícího se ze zdroje. Panely jsou vyráběny pomocí přípravků ve dvou základních variantách konstrukčního provedení a jejich skladba je navrhována vždy pro konkrétní výrobek. a účel použití. Jejich účinnost byla testována a na základě výsledků zkoušek v akustické laboratoři vydal Strojírenský zkušební ústav v Brně certifikát na protihlukové panely.

Typizace rozměrů a jednotlivých prvků dovoluje systému PK96 dosáhnout vysokou variabilitu použití. Ke kladům systému určitě patří:

- snadný přístup obsluhy do požadovaných míst, nejen pro provoz, ale i pro běžnou údržbu
- rychlá instalace bez nutnosti demontáže technologických vedení
- demontáž nutná pouze při velkých opravách (např. výměna motoru)
- ze stavebního hlediska je bezesporu výhodou malý zastavěný prostor
- prostupy technologických potrubí a vedení dělenými panely
- instalace ve vnějších i vnitřních prostorách
- odolnost různým klimatickým podmínkám
- zajištění dokonalé ventilace s možností filtrace
- možnost instalace oken či vnitřního osvětlení