Protihlukové kryty

Nejúčinnější metodou snižování vysokých hladin hluku průmyslových provozů a zařízení je účinný zásah provedený přímo u zdroje
Protihlukový kryt - subdodávka - ČKD Praha
Protihlukový kryt - subdodávka
ČKD Praha
hluku tj. přímo u stroje či zařízení prostřednictvím instalace vhodného protihlukového krytu.

Produktem vlastního vývoje společnosti LEV®, s.r.o., využívající dlouholeté zkušenosti z výroby desítek kusů protihlukových krytů,je univerzální stavebnicový systém PK96, který umožňuje rychle a efektivně navrhnout a realizovat účinné protihlukové kryty vhodné pro vnitřní i venkovní použití a zároveň plně přizpůsobené jak zakrytému stroji tak i požadavkům zákazníka. Stavebnicový systém PK96 je vhodný pro střední (1 x 2 x 1 m) a velké stroje (zatím maximálně 7 x 12 x 5 m). Pro malé stroje je vhodnější vytvoření speciálních kompaktních krytů.

Společnost LEV®, s.r.o., dodává protihlukové kryty jako finální výrobek provozovatelům strojů tak i jako subdodávky pro výrobce kompresorů, dmychadel, čerpadel a dalších speciálních zařízení (např. pojízdná startovací jednotka s leteckým motorem).