Společnost LEV®,s.r.o. používá u svých produktů řadu pokrokových konstrukčních a technologických řešení.
Strojovna chlazení - pivovar Staropramen - Praha
Transport protihlukového krytu
Královský pivovar Krušovice
Mezi klíčové výsledky vlastního vývoje patří univerzální stavebnicový systém PK96, který umožňuje rychle a efektivně navrhnout a realizovat účinné protihlukové kryty vhodné pro různorodá výše zmíněná použití.

Vícevrstvé tlumící protihlukové panely, jejichž cílem je maximální pohlcení hluku zakrytého stroje, jsou vyráběny pomocí přípravků a jejich skladba je navrhována vždy pro konkrétní výrobek. a účel použití. Jejich účinnost byla testována a na základě výsledků zkoušek v akustické laboratoři vydal Strojírenský zkušební ústav v Brně certifikát na protihlukové panely.

Při návrzích projektů na ochranu proti hluku společnost používá nejen teoretické znalosti problematiky šíření a útlumu zvuku v prostorech, ale i dlouhodobé praktické zkušenosti.

To vše dovoluje společnosti LEV®, s.r.o. dodávat produkty, které se vyznačují nejen vysokými úrovněmi útlumu, ale i výbornými užitnými vlastnostmi, spolehlivostí a dlouhodobou životností.

Samozřejmostí a nezbytnou nutností nejen pro dlouhodobou životnost a široký rozsah použití, ale i pro pěkný vzhled a kvalitní užitné vlastnosti vlastních výrobků společnosti je také kvalitní povrchová úprava, která je nabízena v mnoha variantách provedení a navrhována podle účelu a umístění jednotlivých produktů.